Usmeritve o varstvu zasebnosti

Version 2.0 (November 2020)

1. Kaj je namen teh usmeritev o varstvu zasebnosti?

2. Kdo smo?

3. Kaj pomeni pojem »osebni podatki« in »obdelava«?

4. Komu in za kaj je namenjena pričujoča izjava o zasebnosti?

5. Katere osebne podatke obdelujemo in v kakšne namene?

6. S kome delimo vaše osebne podatke?

7. Ali vaše osebne podatke razkrivamo tretjim državam?

8. Ali izvajamo profiliranje ali sprejemamo avtomatizirane individualne odločitve?

9. Kako varujemo vaše osebne podatke?

10. Koliko časa obdržimo vaše osebne podatke?

11. Kako obdelujemo osebne podatke otrok?

12. Kakšne pravice imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov?

13. Kaj je še treba imeti v mislih?

14. Spremembe tega pravilnika o zasebnosti

 

1. Kaj je namen teh usmeritev o varstvu zasebnosti?

Te usmeritve razgrinjajo, katere osebne podatke obdelujemo, na kakšen način in v kakšne namene.

S tem dokumentom vas obveščamo, kako in zakaj zbiramo, obdelujemo in uporabljamo vaše osebne podatke. Pomembno je, da veste oz. poznate:

 • katere osebne podatke zbiramo o vas;
 • namen, zaradi katerega zbiramo osebne podatke;
 • kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke;
 • kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov; in
 • katere pravice imate zastran svojih osebnih podatkov.

Spodaj najdete ustrezna pojasnila in podrobne informacije v ustrezni tabeli [vstavite povezavo na: tabela] na koncu tega besedila o usmeritvah o varstvu osebnih podatkov. Če imate kako vprašanje, nas brez oklevanja o tem obvestite. Naše kontaktne podatke najdete v [vstavite povezavo: 2. poglavje].

 

2. Kdo smo?

Za vsako dejavnost obdelave podatkov je za zagotovitev varstva podatkov odgovorno določeno podjetje (t.i. »upravljavec«). Ta subjekt določi namene in sredstva dejavnosti obdelovanja. Načeloma je v skladu s to politiko zasebnosti naslednja oseba (»mi« ali »naše podjetje«) upravljavec v zvezi z obdelavo podatkov:

AMC Slovenija
Alfa Metalcraft, d.o.o.
Dunajska cesta 185
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 519 03 34
Faks: +386 1 519 06 14
E-Mail: si@amc.info

Določeno odgovorno osebo za varstvo podatkov lahko dosežete na naslednjem naslovu:
Zarko N. Kostresevic
Tel. +41 41 7995 405
Zarko.Kostresevic@amc.info

V določenih primerih je lahko odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov tudi kdo drug kot mi, torej neki drugi subjekt:

 • Če ste v stiku z drugo entiteto AMC, je ta entiteta načeloma upravljavec podatkov z ozirom na obdelovane podatke.
 • V določenih primerih lahko vaše osebne podatke prenesemo na drugo entiteto AMC ali na tretjo osebo, denimo neodvisne prodajne agente, ki v našem imenu ponujajo oziroma prodajajo izdelke AMC. V tem primeru je prejemnik podatkov upravljavec.

 

3. Kaj pomeni pojem "osebni podatki" in "obdelava"?

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, se pravi človeško bitje. To denimo vključuje naslednje podatke, seveda pod pogojem, da se nanašajo na posamezno fizično osebo:

 • kontaktne podatke, npr. ime, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko;
 • dodatne osebne podatke, npr. spol, rojstni dan in starost, zakonski stan, državljanstvo;
 • podatki o transakcijah, npr. informacije o naročilih, zgodovini nakupovanja, preferencah in afinitetah do določenih kategorij izdelkov;
 • osebna nagnjenja, npr. prehranjevalne navade ali kuharske veščine;
 • finančne informacije, npr. številka kreditne kartice, podrobnosti o bančnem računu, kreditna sposobnost;
 • Informacije o delovnem mestu, npr. podatki o poklicu, nazivu, funkciji, izobrazbi, nekdanjih delodajalcih, spretnostih in izkušnjah, licencah in dovoljenjih ter članstvih;
 • dnevniki, ki prikazujejo vaše obiske na naših spletnih mestih.

 

Vseh osebnih podatkov, navedenih v tem odstavku, ne obdelujemo nujno. Podrobne podatke o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, najdete v [vstavite povezavo: tabela: 5. razdelek] in v [vstavite povezavo: tabela] na koncu tega obvestila o zasebnosti.

 

"Obdelava" pomeni vsako operacijo ali niz postopkov, ki potekajo na osebnih podatkih. To vključuje med drugim naslednje ukrepe:

 • zbiranje in shranjevanje;
 • organizacija, urejanje in upravljanje;
 • prilagajanje in spreminjanje;
 • pridobivanje in posvetovaje;
 • raba in uporaba;
 • razkritje;
 • primerjava in kombiniranje;
 • omejevanje;
 • brisanje in uničenje; ter
 • prenos in diseminacija.

 

4. Komu in za kaj je namenjena pričujoča izjava o zasebnosti?

Ta pravilnik o varstvu zasebnosti velja za vsako obdelavo osebnih podatkov, povezanih z našimi poslovnimi dejavnostmi na vseh poslovnih področjih. Za nekatere storitve lahko veljajo dodatni pravilniki o zasebnosti. O teh določbah boste po potrebi obveščeni na primeren način.

Pričujoči pravilnik o zasebnosti se nanaša na obdelavo osebnih podatkov vseh »oseb, na katere se podatki nanašajo«. Naslednje osebe so primeri posameznikov, na katere se nanašajo podatki:

 • Osebe, ki nam pišejo ali se na nas obrnejo na kak drugi način;
 • obstoječe ali morebitne stranke, ki jih obiskujejo naši predstavniki;
 • udeleženci prodajnih dogodkov, kuharskih tečajev in drugih dogodkov, namenjenih strankam;
 • obiskovalci naših prostorov;
 • obiskovalci naših spletnih strani;
 • uporabniki aplikacij;
 • prejemniki naših obvestil in marketinških komunikejev;
 • udeleženci tekmovanj, natečajev in anket;
 • kontaktne osebe naših poslovnih partnerjev in prodajnih predstavnikov; ter
 • iskalci zaposlitve.

 

5. Katere osebne podatke obdelujemo in v kakšne namene?

Odvisno od priložnosti in namena obdelujemo različne osebne podatke. Več o tem lahko preberete v pričujočem poglavju in v [vstavite povezavo: tabeli] na koncu pričujočega dokumenta o varstvu zasebnosti:

 • Komunikacija: Osebne podatke obdelujemo vsakokrat, ko nas kdo kontaktira ali ko stopimo s kom v stik, npr. ko se kdo obrne na našo službo za pomoč strankam, ko nam piše ali pokliče. Običajno potrebujemo samo podatke, kot so ime in kontaktni podatki ter vsebina in čas sporočila. Te podatke uporabljamo, da zagotovimo informacije, obdelamo zahtevo in z osebo komuniciramo. Sporočila v skupini AMC lahko posredujemo tudi odgovornim službam, če se denimo zahteva nanaša na drugi subjekt.
 • Nakup blaga in storitev: Osebne podatke sprejemamo in obdelujemo tudi, kadar kdo uporabi naše storitve, če denimo od nas kupuje blago ali storitve. Potrebujemo npr. ime in kontaktne podatke te osebe, informacije o naročenem blagu ali storitvah, pa tudi o načinu plačila. V primeru, da želi plačilo izvesti v obrokih, bomo morda morali preveriti tudi kreditno sposobnost, za katero najemamo storitve kreditnih agencij. Osebne podatke obdelujemo denimo tudi za obdelavo naročil, vključno z odpremo pošiljk ter potrdilom o dostavi, izdajo računov ter garancijskimi storitvami. Od tod lahko pridobimo informacije o željah in afinitetah strank za določene izdelke ali storitve. Takšne informacije nam pomagajo zagotoviti specifične informacije o ponudbi, da lahko ponudbo natančneje prilagodimo zahtevam strank.
 • Prodajne zabave in dogodki s strankami: Na prodajnih zabavah in dogodkih za stranke (kot so predstavitve izdelkov, kuharski tečaji in promocijski dogodki), prav tako obdelujemo osebne podatke. Ti podatki vključujejo ime in naslov udeležencev ali zainteresiranih strank in – odvisno od dogodka – druge podatke, npr. datum rojstva. Te informacije obdelujemo z namenom izvajanja dogodkov za stranke, pa tudi zato, da bi s strankami stopili v neposreden stik ter pri njih zbudili zanimanje za naše izdelke in storitve.
 • Informacije in neposredno trženje: Osebne podatke obdelujemo na več načinov, tudi za namene informiranja in trženja. Če se na primer kdo prijavi na prejemanje obvestil (newsletter), bomo obdelali ustrezne kontaktne podatke, podrobnosti o prehranjevalnih navadah, kuhalnih spretnostih in preferencah, pa tudi podatke o uporabi obvestil in izdelkov, ki jih je dotična oseba prej kupila, da bi jo bolje spoznali in pritegnili njeno zanimanje za naše izdelke.
 • Obisk spletnih strani; uporaba aplikacij: Ko obiščete naše spletne strani, obdelujemo osebne podatke. Obdelava je odvisna od ponudbe in funkcionalnosti spletne strani. Ti podatki vključujejo na primer podatke o dnevniku, informacije o času dostopa do naše spletne strani, trajanju obiska in obiskanih straneh. Te podatke uporabljamo zaradi varnosti informacijske tehnologije, vendar tudi za izboljšanje prijaznosti do uporabnika glede uporabe spletne strani in njenih funkcij.  Prav tako uporabljamo "piškotke", ki so majhne besedilne datoteke in se ob obisku naše spletne strani začasno ali trajno shranijo v vaši napravi. Piškotki so pogosto potrebni za delovanje spletne strani. Drugi se uporabljajo za prilagajanje ponudbe. Uporabljamo tudi analitična orodja, kot je Google Analytics. Ta orodja omogočajo oceno vedenja uporabnikov na posameznih spletnih straneh. Prav tako se za preprečevanje zlorab na našem spletnem mestu uporabljajo analitična orodja, kot je reCAPTCHA. Ne nazadnje lahko uporabimo funkcije ponudnikov, kot je Facebook, zaradi katerih lahko zadevni ponudnik obdela podatke o vas. Za več podrobnosti si oglejte tabelo na koncu tega pravilnika o zasebnosti. V tem pravilniku si lahko preberete tudi, kako lahko preprečite te dejavnosti obdelave.
 • Natečaji, tekmovanja in ankete: Občasno organiziramo natečaje, tekmovanja in ankete. V tem primeru obdelamo kontaktne podatke in podatke o udeležbi, pa tudi vaše prispevke. Dodatne podrobnosti so na voljo v ustreznih pogojih sodelovanja.
 • Poslovni partnerji: Sodelujemo z različnimi podjetji in poslovnimi partnerji, npr. z neodvisnimi prodajnimi zastopniki, dobavitelji, komercialnimi kupci blaga in storitev, partnerji za sodelovanje in ponudniki storitev (npr. ponudniki IT storitev). Obdelujemo tudi osebne podatke o kontaktnih osebah v teh podjetjih, npr. ime, funkcijo in naslov ter informacije o dobavah in plačilih.
 • Prijave na delovna mesta: Obdelujemo tudi osebne podatke prijaviteljev za prosta delovna mesta. Na splošno potrebujemo običajne informacije in dokumente ter tiste, ki so omenjeni v oglasu za delo.
 • Varstvo pravic: Osebne podatke obdelujemo tudi, da bi zaščitili svoje pravice, npr. uveljavili terjatve na sodiščih ter zunaj njih ter pred domačimi in tujimi oblastmi ali da se branimo pred terjatvami. Na primer, na morebitnih postopkih lahko pojasnimo ali predložimo dokumente uradnim organom. Ti lahko zahtevajo tudi, da razkrijemo dokumente, ki vsebujejo osebne podatke.

Na koncu tega pravilnika o zasebnosti [vstavite povezavo: tabela] je natančneje opisano, katere vrste osebnih podatkov zbiramo o vas, kako in za kakšne namene se uporabljajo ter na kakšni pravni podlagi in ali ste nam dolžni zagotoviti osebne podatke.

 

6. S kome delimo vaše osebne podatke?

Naši zaposleni in prodajni zastopniki imajo dostop do vaših osebnih podatkov, kolikor je to potrebno za opisane namene in delo zadevnih zaposlenih ali prodajnih zastopnikov. Delujejo v skladu z našimi navodili in so zavezani k zaupnosti in tajnosti pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki.

Vaše osebne podatke lahko tudi posredujemo drugim skupinam znotraj AMC za namene notranjega upravljanja skupine in za različne namene obdelave, opisane v tem pravilniku o zasebnosti. To pomeni, da se lahko vaši osebni podatki obdelujejo in združujejo z osebnimi podatki, ki izvirajo iz druge enote skupine AMC za ustrezne namene.

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi zunanjim ponudnikom storitev, ki opravljajo določene posle v našem imenu, zlasti:

 • IT storitve, tj. storitve hranjenja podatkov (hosting), storitve v oblaku, razpošiljanje e-sporočil (newsletter), analiza podatkov itd.
 • storitve svetovanja, npr. v davčnih zadevah, pravnih zadevah, vodstvenih zadevah, kadrovskih zadevah itd.
 • transport in logistika, npr. pri distribuciji artiklov
 • administracija, npr. upravljanje z nepremičninami
 • poslovne informacije in izterjave, npr. v primeru, da želi kdo opraviti nakup, a ni poravnal zapadlih obveznosti

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo še v drugih primerih, npr. tretjim osebam (npr. organom oblasti), če to zahteva zakon. Prav tako si pridržujemo pravico do obdelave vaših osebnih podatkov, da bi ravnali v skladu z odredbo sodišča ali pa uveljavili ali branili pravne zahtevke ali če menimo, da je to potrebno iz drugih pravnih razlogov.

 

7. Ali vaše osebne podatke razkrivamo tretjim državam?

Prejemniki vaših osebnih podatkov (razdelek 6) so lahko v tujini – tudi zunaj EU ali EGP. Podjetje AMC Group je zastopano po vsem svetu. Seznam držav je na voljo v zgornjem desnem kotu te spletne strani. Zadevne države morda nimajo zakonov, ki vaše osebne podatke varujejo v enaki meri kot zakoni v Švici, EU ali EGP. Sklicujemo se na države, ki ne zagotavljajo ustrezne zaščite "tretje države". Če vaše osebne podatke razkrijemo prejemniku iz tretje države, bomo sprejeli ustrezne ukrepe za zagotovitev varstva vaših osebnih podatkov. V ta namen sklenemo pogodbe o prenosu podatkov na podlagi standardnih pogodbenih klavzul EU. Kopija je na voljo tukaj.

 

8 .Ali izvajamo profiliranje ali sprejemamo avtomatizirane individualne odločitve?

"Profiliranje" pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave, da se analizira ali predvidi določene osebne vidike. Takšno profiliranje lahko izvedemo za namene, določene v oddelku 5. Analiziramo na primer vedenje pri nakupovanju, uporabo naših spletnih strani, portalov in aplikacij ter na podlagi tega predpostavljamo vaše osebne interese, želje, naklonjenosti in navade. To profiliranje nam pomaga, da ponudbe bolje prilagodimo vašim individualnim potrebam. Podpira tudi našo informacijsko varnost. Za izboljšanje kakovosti naših analiz lahko povežemo tudi osebne podatke, ki izvirajo iz različnih virov, na primer podatke, zbrane brez povezave in na spletu, ter podatke, zbrane prek naših različnih storitev ali podatke, ki jih prejmemo od drugih podjetij v skupini AMC Group.

"Avtomatizirane posamične odločitve o primeru" so odločitve, ki se jih sprejema popolnoma samodejno, torej brez kakršnega koli pomembnega človeškega vpliva, in ki imajo lahko negativne pravne učinke ali druge podobne negativne učinke na vas. Načeloma ne sprejemamo avtomatiziranih posamičnih odločitev. Če bomo uporabili avtomatizirane posamične odločitve v posameznih primerih, vas bomo o tem posebej obvestili.

 

9. Kako varujemo vaše osebne podatke?

Uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne postopke za zaščito varnosti vaših osebnih podatkov ter za zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo in za preprečevanje tveganja izgube, nenamerne spremembe, nenamernega razkritja ali nepooblaščenega dostopa. Vendar elektronski prenos informacij vključuje zlasti varnostna tveganja, ki jih ni mogoče popolnoma izključiti. Če na ta način prenašate podatke, to storite na lastno odgovornost.

 

10. Koliko časa obdržimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se podatki zbirajo. Poleg tega hranimo osebne podatke, dokler imamo za to zakoniti interes, npr. če potrebujemo osebne podatke za opravljanje pogodbenih dolžnosti (npr. spoštovanje garancijskih zahtevkov) za uveljavljanje ali obrambo pred zahtevki, za namene arhiviranja in za zagotavljanje varnosti IT ali za primer zastaranja. Prav tako obdržimo vaše osebne podatke, dokler je ta obveznost po zakonu veljavna. Druge dokumente je treba hraniti samo za kratek čas, kar denimo velja za posnetke video nadzora ali za snemanje nekaterih internetnih procesov (podatki dnevnika).

 

11. Kako obdelujemo osebne podatke otrok?

Osebnih podatkov otrok ne obdelujemo. Če je to le potrebno, bomo posebno pozornost namenili njihovi zaščiti; če obdelujemo osebne podatke otrok na podlagi soglasja, prosimo starše ali zakonite zastopnike za privolitev. Če so starši ali zakoniti zastopniki dali soglasje, lahko to soglasje naknadno prekličejo.

 

12. Kakšne pravice imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov?

Obdelavi vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli ugovarjate ali pa odrečete soglasje za obdelavo. Pravica do ugovora obstaja zlasti glede obdelave podatkov v okviru neposrednega oglaševanja. Če prekličete soglasje ali dejansko nasprotujete nadaljnji obdelavi za določen namen, vaših osebnih podatkov v te namene ne moremo več obdelovati.

Uživate pa še naslednje pravice:

Pravica

Opis­­­

Opombe

Pravica do dostopa

Kadarkoli in brezplačno imate pravico zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo in obdelujemo. Tako lahko preverite, katere osebne podatke obdelujemo in ali se uporabljajo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov.

V nekaterih primerih je ta pravica omejena:

 • če se niste ustrezno identificirali;
 • če je treba zaščititi pravice in svoboščine drugih oseb (npr. obveznosti glede zaupnosti ali pravice tretjih oseb);
 • v primeru pretiranega uveljavljanja pravice do dostopa (lahko tudi zahtevamo plačilo za informacije); ali
 • če bi obsežno posredovanje informacij povzročalo nesorazmerne napore.
 

Pravica do popravka

Imate pravico do popravka netočnih ali nepopolnih podatkov in pravico do obveščenosti o tem.

 

Pravica do izbrisa

Imate pravico do izbrisa osebnih podatkov. To lahko zahtevate, če:

 • osebnih podatki niso več potrebni v izvirne namene;
 • ste umaknili soglasje k obdelavi oz. ste proti njej ugovarjali;
 • je obdelava nezakonita.
 

V nekaterih primerih je ta pravica omejena, zlasti če je obdelava neizbežna:

 • za uveljavljanje svobode izražanja in obveščanja;
 • za opravljanje pravnih nalog ali nalog v javnem interesu;
 • za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 

Pravica do omejevanja obdelave

V določenih okoliščinah imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. To lahko pomeni, da se osebni podatki (vsaj začasno) ne bodo več obdelovali ali da bodo osebni podatki, ki so bili objavljeni, (vsaj začasno) odstranjeni s spletne strani.

 

Pravica do prenosa podatkov

Imate pravico, da prejmete osebne podatke o sebi, ki ste nam jih dali brezplačno, v običajni in strojno berljivi obliki, in sicer pod pogojem, da:

 • specifična obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi oziroma je potrebna za izvedbo naročila; in
 • obdelava poteka avtomatično.
 

Odvisno od posameznega primera se vaši osebni podatki lahko prenesejo na vas ali neposredno drugemu upravljavcu.

Pravica do pritožbe

Imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu o načinu obdelave ali obdelave vaših osebnih podatkov.

 

 

13. Kaj je še treba imeti v mislih?

 • Pravna podlaga: GDPR zahteva, da posameznike obveščamo o ustrezni pravni podlagi za naše dejavnosti obdelave podatkov. V tabeli [vstavite povezavo: tabela] na koncu tega pravilnika o zasebnosti so informacije o pravni podlagi, na kateri običajno temeljijo dejavnosti obdelave podatkov. Zaradi zapletenosti številnih podatkovnih postopkov ni mogoče izključiti, da se lahko v posameznih primerih - odvisno od okoliščin - uporabijo tudi druge pravne podlage.
 • Obveznost zagotavljanja osebnih podatkov: GDPR tudi nalaga, da ste obveščeni o tem, ali ste dolžni posredovati svoje osebne podatke zaradi pravne ali pogodbene zahteve oziroma ker so podatki potrebni za sklenitev pogodbe. Poleg tega vas moramo obvestiti o morebitnih posledicah, če podatkov ne podate. Na koncu tega pravilnika o zasebnosti boste našli tudi ustrezne podatke v tabeli [vstavite povezavo: tabela]. Praviloma je razkritje osebnih podatkov prostovoljno.
 • Osebni podatki tretjih oseb: Morda nam želite ali pa nam morate posredovati osebne podatke tretjih oseb. Poudariti želimo, da morate v tem primeru te osebe obvestiti o takem razkritju podatkov in o tem pravilniku o zasebnosti. Prav tako morate pridobiti soglasje te osebe za takšno razkritje.

 

14. Spremembe tega pravilnika o zasebnosti

Ta pravilnik o zasebnosti lahko občasno spremenimo, če spremenimo naše dejavnosti obdelave podatkov ali če začne veljati nova zakonodaja. Na splošno za dejavnost obdelave podatkov velja različica pravilnika o zasebnosti, ki velja na začetku ustrezne obdelave.

Tabela: Razlogi za zbiranje podatkov; obseg, namen in obveznost dostopa; pravna podlaga za obdelavo [vstavite povezave na ustrezne dele tabele:]

 • Komunikacija z nami
 • Nakup blaga in storitev
 • Udeležba na prodajnih zabavah in dogodkih za stranke
 • E-novice (newsletter) in neposredno trženje
 • Obisk spletne strani (na splošno)
 • Obisk spletne strani (piškotki)
 • Obisk spletne strani (analiza vedenja uporabnikov)
 • Obisk spletne strani (vtičniki) 
 • Uporaba naših aplikacij
 • Sodelovanje na natečajih, tekmovanjih in podobnih dogodkih
 • Vstop v območje pod video nadzorom
 • Wi-Fi v naših prostorih
 • Poslovni stiki z našim podjetjem
 • Prijave na delovna mesta
 • Skladnost s pravnimi zahtevami
 • Varstvo pravic

Razlogi za zbiranje

Obdelovani osebni podatki

Namen obdelave in obveznost dostopa

Pravna podlaga za obdelavo

Komunikacija z nami

Osebne podatke zabeležimo, kadar pisno, elektronsko ali po telefonu z nami komunicirate, ko se obrnete na našo službo za stranke. Obdelujemo podatke o stiku in komunikaciji, vključno z naslednjimi osebnimi podatki:

 •  ime in priimek;
 •  odvisno od načina komunikacije tudi kontaktne podatke, denimo poštni naslov, e-mail in telefonsko številko;
 • vsebino in čas komunikacije.
 

V tem kontekstu obdelamo podatke v naslednje namene:

 • Servis za stranke in vzdrževanje; splošna komunikacija z vami: pomembno je, da nam lahko sporočite, kar vas zanima.
 • Zagotavljanje kakovosti in usposabljanje: morebitno snemanje pogovorov nam pomaga analizirati in izboljšati te postopke.

Seveda določenih informacij niste dolžni posredovati. Vendar lahko pogosto odgovorimo na vaša vprašanja le, če nam posredujete določene minimalne podrobnosti.

Interakcija z našo službo za stranke je odvisna od vaše pobude; to razumemo kot vaše soglasje k obdelavi vaših osebnih podatkov.

Če se za sklenitev pogodbe obrnete na nas, je naša pravna podlaga izvajanje pogodbe ali sprejetje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe.

Nakup blaga in storitev

Med nakupom pri nas obdelujemo osebne podatke v zvezi z vašim nakupnim in plačilnim vedenjem. To vključuje zlasti naslednje osebne podatke, ki so lahko občutljivi:

 • ime in priimek;
 • kontaktne podatke, denimo naslov za dostavo in račun;
 • informacije o naročenih izdelkih;
 • podatke o plačilu;

Za nakupe na obroke lahko preverimo vašo plačilno sposobnost. V ta namen običajno pridobivamo informacije od specializiranih podjetij, tako imenovanih kreditnih agencij.

Ocenimo lahko tudi podatke o nakupih in vedenju ter jih povezujemo z drugimi osebnimi podatki, ki smo jih zbrali o vas (na primer vaše nakupovalne navade, vaša kulinarična nagnjenja ali vaše kuharske sposobnosti).

V tem kontekstu obdelamo podatke v naslednje namene:

 • Obdelava: podatke obdelujemo, da lahko spremljamo nakup in naročeno blago dostavimo.
 • Storitve za stranke, zlasti v zvezi z garancijskimi zahtevki.
 • Informacije o nakupovalnem vedenju: analiziramo nakupovalno vedenje strank, s pomočjo pridobljenih podatkov pa izboljšujemo storitve.

Pri nakupu niste dolžni zagotoviti osebnih podatkov. Vendar pa naročila, nakupa storitev in nakupa določenega blaga ni mogoče izvesti brez obdelave osebnih podatkov. Tudi nakupovanje v spletnih trgovinah zahteva obdelavo potrebnih osebnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je izvajanje pogodbe.

Obdelava podatkov o vašem vedenju pri nakupovanju temelji na zakonitih interesih. Z zbranimi osebnimi podatki lahko svoje storitve prilagodimo vašim potrebam in interesom ter razširimo in izboljšamo ponudbo.

Udeležba na prodajnih zabavah in dogodkih za stranke

Osebne podatke obdelujemo, ko vas vabimo na prodajne zabave ali dogodke za stranke (na primer predstavitve izdelkov ali kuhanje). To pomeni naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek;
 • kontaktne podatke;
 • podatke o (ne)udeležbi;
 • podatke, pomembne za izvedbo dogodka, denimo podatek o rojstnem datumu.

Osebne podatke lahko ocenjujemo in jih združimo z drugimi osebnimi podatki, ki smo jih zbrali o vas (na primer vaše nakupovalne navade, vaša kulinarična nagnjenja ali vaše kuharske sposobnosti).

Vaše osebne podatke obdelujemo, da vas lahko povabimo na dogodke in ugotovimo, kaj vas kot stranke zanima. Na ta način vas lahko posebej opozorimo na dogodke za stranke, za katere domnevamo, da vas bodo zanimali.

Sodelovanje na dogodkih za stranke je prostovoljno, vendar običajno ni mogoče brez obdelave osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi soglasja, da vas obveščamo o ustreznih dogodkih za stranke, oziroma če ste se registrirali za enega od naših dogodkov za stranke.

Obdelava, omenjena na levi, je obenem v našem zakonitem interesu, saj nam omogoča osebni stik z vami in nam omogoča, da vas bolje spoznamo. To nam omogoča boljše prilagajanje naših storitev vašim potrebam in interesom ter razširiti in izboljšati naše storitve.

E-novice (newsletter) in neposredno trženje

Ko se naročite na e-novice ali če kupite izdelek, bomo obdelali zlasti naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek;
 • kontaktne podatke;
 • e-naslov;
 • podatek, ali ste odobrili oz. odklonili prejemanje e-novic.

Obdelujemo lahko tudi informacije o vaši uporabi elektronskih glasil; to vključuje zlasti naslednje osebne podatke:

 • prejem e-novic;
 • ali in kdaj ste e-novice odprli;
 • izbrane povezave (cilj, datum, čas).

Osebne podatke lahko ocenjujemo in jih združimo z drugimi osebnimi podatki, ki smo jih zbrali o vas (na primer vaše nakupovalne navade, vaša kulinarična nagnjenja ali vaše kuharske sposobnosti).

Osebne podatke obdelujemo, da vam pošljemo elektronsko glasilo. Obdelujemo osebne podatke o vaši uporabi elektronskega glasila, da vas bolje spoznamo in natančneje prilagodimo svoje storitve.

Ta obdelava podatkov je prostovoljna. Če nam osebnih podatkov ne posredujete, še posebej vašega e-poštnega naslova, vam ne bomo mogli ponuditi te storitve.

Svoje soglasje za e-novice in drugo neposredno trženje lahko kadar koli prekličete tako, da se odjavite s te storitve, in sicer prek povezave, ki je vključena v vsako e-novico, ali pa se obrnite na nas [vstavite povezavo: pogl. 2].

Vašo prijavo na e-novice razumemo kot privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene, opisane na levi strani.

Obdelava, omenjena na levi, je obenem v našem zakonitem interesu, saj nam omogoča osebni stik z vami in nam omogoča, da vas bolje spoznamo. To nam omogoča boljše prilagajanje naših storitev vašim potrebam in interesom ter razširiti in izboljšati naše storitve.

Obisk spletne strani (na splošno)

Vsakokrat, ko dostopate do naših spletnih strani, vaš brskalnik iz tehničnih razlogov prenese določene podatke in jih shrani med dnevniške datoteke. To vključuje naslednje podatke o uporabi:

 • IP naslov podatke o napravi, npr. MAC naslov;
 • O obiskanih vsebinah, ter datumu in času obiska spletnega mesta.
 

V tem kontekstu obdelamo podatke v naslednje namene:

 • Zagotavljanje spletnega mesta: shranjevanje dnevniških datotek je nujno za to storitev.
 • Upravljanje spletnega mesta: obdelava dnevniških datotek  nam pomaga odpravljati napake in zagotavljati varstvo spletnega mesta pred prevarami.
 • Individualizacija in optimizacija: spletno mesto želimo prilagoditi individualni rabi in izkušnjo približati uporabniku. V ta namen hranimo individualne nastavitve, npr. podatek, da ste mesto že obiskali, s katerimi nastavitvami (npr. jezikovne nastavitve) in s kakšnimi uporabljenimi funkcijami.
 

Obdelava dnevniških datotek je v našem zakonitem interesu.

Obisk naše spletne strani (piškotki na splošno)

Ta spletna stran uporablja piškotke in podobne funkcije, navedene v našem Obvestilu o piškotkih. Piškotki so majhne datoteke, ki jih vaš brskalnik samodejno ustvari in se shranijo v vašo napravo, ko obiščete našo spletno stran. Po eni strani uporabljamo sejne piškotke, v katerih je shranjena edinstvena identifikacijska številka, tako imenovani ID seje, in informacije o izvoru in obdobju shranjevanja piškotka. Ti piškotki se izbrišejo po vašem obisku naše spletne strani. Po drugi strani uporabljamo trajne piškotke, ki ostanejo shranjeni tudi po koncu ustrezne seje brskalnika. Takšni piškotki se uporabljajo za prepoznavanje obiskovalca ob poznejšem obisku.

Piškotne uporabljamo v naslednje namene:

 • Pomagajo nam ohranjati določene funckije spletnega mesta.
 • Piškotki vam olajšajo obisk spletnega mesta in pomagajo pri funkcijah, da je izkušnja uporabniku prijazna, npr. s shranjevanjem jezikovnih nastavitev.
 • Piškotki omogočajo prilagoditev storitev vašim potrebam. Z zbiranjem in obdelavo podatkov o splošni rabi ter vedenju obiskovalcev ter o napravah vam lahko ponudimo usmerjene storitve ter druge koristne informacije.

Piškotkov, ki jih uporabljamo, niste dolžni sprejeti. Napravo (tablični računalnik, osebni računalnik, pametni telefon itd.) lahko konfigurirate, da se pred ustvarjanjem novega piškotka prikaže sporočilo. Tako lahko zavračate piškotke. Piškotke lahko tudi izbrišete. Poleg tega imate možnost preprečiti zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek (vključno z vašim naslovom IP), in obdelavo teh podatkov s prenosom in namestitvijo ustreznega dodatka za brskalnik.

Zavrnitev ali deaktiviranje piškotkov pa lahko pomeni, da ne morete uporabljati vseh funkcij spletnega mesta.

Uporaba potrebnih piškotkov služi našim zakonitimi interesom. Nekateri piškotki so na primer potrebni za shranjevanje posameznih nastavitev ali ponujanje nakupovalnih košaric. Ta individualizacija je tudi v interesu obiskovalcev naše spletne strani.

 

Naša pravna podlaga za statistiko in trženje piškotkov je vaše soglasje, podano prek pasice za piškotke, ko ste dostopali do te spletne strani. Soglasje lahko kadarkoli spremenite ali umaknete s klikom na povezavo »Spremeni soglasje« ali »Umik soglasja« v našem Obvestilu o piškotkih

Obisk naše spletne strani (ocena vedenja uporabnikov)

Na naši spletni strani uporabljamo Google Analytics, analitično storitev Google, Inc. Google Analytics uporablja piškotke, ki omogočajo analizo uporabe spletne strani. Splošne informacije o piškotkih najdete v tej tabeli pod »Obisk naše spletne strani (piškotki na splošno)«. Zato so shranjene informacije o vašem vedenju na naši spletni strani in uporabljeni napravi (osebni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.).

Te informacije so shranjene v Googlovem strežniku v ZDA. Vendar bo vaš naslov IP najprej skrajšan v EU ali EGP. Samo v izjemnih primerih se bo celoten IP naslov prenesel v ZDA. Google Analytics omogoča tudi dodeljevanje podatkov, sej in interakcij v več končnih napravah psevdonimnemu ID-ju uporabnika in s tem analizo dejavnosti neznanega uporabnika v vseh napravah. Za več informacij glejte Googlove pogoje uporabe in Pravilnik o zasebnosti.

Uporabljamo tudi podobne storitve drugih ponudnikov, kot so navedene v našem Obvestilu o piškotkih. Ponudniki pogosto ne prejmejo nobenih osebnih podatkov, lahko pa zabeležijo uporabnikovo uporabo zadevne spletne strani. Ti zapisi so lahko povezani z informacijami z drugih spletnih strani, ki uporabljajo isto storitev. Vedenje določenega uporabnika se lahko zabeleži na več spletnih straneh in napravah. Ustrezen ponudnik lahko te podatke uporablja tudi za svoje namene, npr. za prilagojeno oglaševanje.

Te informacije se uporabljajo za boljše razumevanje uporabe naše spletne strani in za izboljšanje njene vsebine, funkcionalnosti in enostavnega dostopa. Tako lahko na primer vidimo, s katerih strani prihaja največ obiskovalcev k nam, katere strani obiskujejo najpogosteje in s katerih strani nas večina obiskovalcev zapusti.

Uporabo storitve Google Analytics lahko preprečite z namestitvijo dodatka za vaš brskalnik, ki je na voljo tukaj.

Naša pravna podlaga za statistiko in trženje piškotkov je vaše soglasje, podano prek pasice za piškotke, ko ste prvič obiskali to spletno stran. Soglasje lahko kadarkoli spremenite ali umaknete s klikom na povezavo »Spremeni soglasje« ali »Umik soglasja« v našem Obvestilu o piškotkih.

 

Obisk naše spletne strani (Facebook Pixel)

 

Naša spletna stran uporablja tako imenovani »Facebook Pixel« podjetja Facebook Ireland Ltd. s pisarnami na Trgu Grand Canal, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«).

 

Storitev Facebook Pixel je integrirana na naših spletnih straneh in lahko shrani piškotek v vašo napravo. Če se nato prijavite v Facebook ali ob prijavi obiščete Facebook, je obisk naših ponudb označen v vašem profilu. Podatki, zbrani o vas, so za nas anonimni in nam ne dajejo nobenih informacij o identiteti uporabnika. Vendar pa Facebook shrani in obdela podatke, da omogoči povezavo z ustreznim uporabniškim profilom.

 

S Facebookom smo sklenili ta dodatek skupnega nadzornika, da bi določili ustrezne odgovornosti za izpolnjevanje obveznosti iz GDPR v zvezi z zbiranjem vaših osebnih podatkov in njihovim prenosom na Facebook.

Več informacij o tem, kako Facebook obdeluje osebne podatke, vključno s pravno podlago, na katero se Facebook sklicuje, in načine za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko najdete v Facebookovi podatkovni politiki na spletni strani https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook je odgovoren za omogočanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s členi 15–20 GDPR v zvezi z osebnimi podatki, ki jih Facebook shrani po skupni obdelavi.

Tretje osebe, vključno s Facebookom, lahko za zbiranje ali prejemanje informacij s te spletne strani in drugje v internetu uporabljajo piškotke, spletne oddajnike in druge tehnologije za shranjevanje ter jih uporabljajo za zagotavljanje merjenja storitev in ciljanje oglasov. Storitev Facebook Pixel uporabljamo za omogočanje prikazovanja Facebook oglasov tistim uporabnikom Facebooka, ki so pokazali zanimanje za naše spletne ponudbe. Z uporabo storitve Facebook Pixel lahko spremljamo tudi učinkovitost Facebook oglasov za statistične in tržne raziskave, tako da vidimo, ali so bili uporabniki po kliku na Facebook oglas usmerjeni na našo spletno stran.

 

Zbiranje in uporabo informacij za ciljanje oglasov lahko umaknete z uporabo mehanizma na spletni strani http://www.youronlinechoices.eu.

 

Naša pravna podlaga za uporabo storitve Facebook Pixel je vaše soglasje za trženje piškotkov, podano prek pasice za piškotke, ko ste prvič dostopali do te spletne strani. Soglasje lahko kadarkoli spremenite ali umaknete s klikom na povezavo »Spremeni soglasje« ali »Umik soglasja« v našem Obvestilu o piškotkih.

 

reCAPTCHA To spletno mesto uporablja reCAPTCHA družbe Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (»Google«) za zaščito obrazcev za stike na tem spletnem mestu. Poizvedba služi za razlikovanje med tem, ali je vnos opravil človek ali ga je zlorabila avtomatizirana, strojna obdelava. Vključuje pošiljanje naslova IP in vseh drugih podatkov, ki jih Google potrebuje za storitev reCAPTCHA, družbi Google. V ta namen bo vaš vnos posredovan Googlu in tam nadalje obdelan. Google tako pridobljene informacije med drugim uporablja za digitalizacijo knjig in tiskovin ter posodabljanje storitev, kot sta Google Street View in Google Maps. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve reCAPTCHA, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki, razen če ste v času uporabe vtičnika reCAPTCHA prijavljeni v svoj Google račun. Da bi preprečili prenos in shranjevanje vaših podatkov, se morate pred obiskom našega spletnega mesta in uporabo vtičnika reCAPTCHA odjaviti iz Googla. Za te podatke veljajo odstopajoče določbe o varstvu podatkov družbe Google, do katerih lahko dostopate na spletnem naslovu www.google.com/policies/privacy. Čas shranjevanja podatkov v vaši končni napravi je največ dve leti. Pravna podlaga za obdelavo podatkov: prostovoljna privolitev, ki jo je mogoče kadar koli preklicati. Če soglasja ne boste zagotovili, ne boste mogli uporabljati mehanizma reCaptcha in povezanih obrazcev. Pravna podlaga za prenos podatkov v ZDA: Skupina Google prenese vaše osebne podatke v ZDA. Pravna podlaga za prenos podatkov v ZDA je vaša privolitev v skladu s členom 49(1)(a) v povezavi s členom 6(1)(a) GDPR. V ZDA raven varstva podatkov ni enakovredna standardom EU. Zlasti ameriške obveščevalne agencije lahko dostopajo do vaših podatkov, ne da bi vas o tem obvestile in ne da bi lahko proti njim pravno ukrepali. Zato je Sodišče Evropske unije odločilo, da je bila prejšnja odločba o ustreznosti neveljavna.

Uporaba naših aplikacij

Razvijamo različne aplikacije, na primer za upravljanje izbranih izdelkov AMC prek vaše mobilne naprave. Za uporabo naših aplikacij se boste morda morali registrirati. Za registracijo morate navesti podatke, vključno z imenom, e-poštnim naslovom in geslom. V svojem profilu lahko navedete dodatne informacije, kot so na primer informacije o vaših izdelkih AMC.

Podatki o uporabnikovih dejavnostih bodo anonimizirani in združeni za statistično analizo. Teh podatkov ni mogoče dodeliti posameznim uporabnikom.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali z namenom zagotavljanja funkcij aplikacij v skladu z njihovimi pogoji uporabe.

Uporaba naših aplikacij je prostovoljna. Vendar uporaba zahteva potrebne podatke za vašo registracijo (da se prepreči zloraba s strani nepooblaščenih tretjih oseb).

Naša obdelava na splošno temelji na izvajanju pogodbe -, v tem primeru na določilih in pogojih posamezne prijave.

Če vas prosimo za ločeno soglasje za določeno obdelavo, bo vaše soglasje pravna podlaga za omenjeno obdelavo.

Sodelovanje na natečajih, tekmovanjih in podobnih dogodkih

Ko sodelujete na tekmovanjih, tekmovanjih in anketah (»dogodek«), zberemo osebne podatke. Obseg obdelanih osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na dogodek. Osebni podatki, ki bodo obdelani posebej, vključujejo:

 • ime in priimek;
 • datum rojstva;
 • kontaktne podatke;
 • podatke o (ne)udeležbi;
 • rezultat udeležbe;
 • vaš vložek;
 • korespondenca o dogodku.

Dodatne podrobnosti so na voljo v ustreznih pogojih sodelovanja.

Osebne podatke lahko tudi ocenjujemo in jih združimo z drugimi osebnimi podatki, kot so statistični podatki in drugi podatki, ki smo jih zbrali o vas, da bi pridobili informacije o vaših željah in afinitetah do določenih izdelkov ali storitev.

Vaše osebne podatke bomo obdelali, da bi izvedli dogodek in obvestili zmagovalca. Z vašim soglasjem bomo za vaše namene analizirali in uporabili vaše ime in kontaktne podatke. Za te namene lahko vaše podatke združimo z drugimi osebnimi in osebnimi podatki, ki smo jih shranili o vas.

Sodelovanje je prostovoljno, vendar ga navadno ni mogoče izpeljati brez osebnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo izvajanja pogodbe - so v tem primeru pogoji sodelovanja. Če vas prosimo za ločeno soglasje za določeno obdelavo, bo vaše soglasje pravna podlaga za omenjeno obdelavo.

Vstop v območje pod video nadzorom e

Na ustrezno označenih območjih snemamo video posnetke. Tako lahko na ustreznih območjih pridobimo informacije o posameznikovem vedenju. Uporaba nadzornih kamer je omejena na določene lokacije in jasno označena. Poleg tega so zbrani podatki na ta način na voljo za obdelavo le določenim zaposlenim.

Takšna obdelava se izvaja za vašo lastno varnost, varnost naših zaposlenih in za namene dokazovanja. Če sumimo, da se je zgodilo kaznivo dejanje, lahko posnetke posredujemo organom tožilstva.

Če ne želite biti zabeleženi, vas prosimo, da na področja ne vstopate.

V našem zakonitem interesu je zagotoviti varnost naših strank in zaposlenih na ustreznih področjih ter preprečiti morebitna kazniva dejanja zoper naše zaposlene in naše stranke ter prispevati pri morebitnih preiskavah.

Wi-Fi v naših prostorih

Podatke, ki so specifični za napravo, z vaše naprave zberemo takoj, ko se prijavite v našo Wi-Fi infrastrukturo. To vključuje:

 • MAC naslov naprave (identifikator naprave);
 • datum, čas in trajanje povezave.

V večini primerov tega podatka ne moremo dodeliti določeni osebi.

Ko uporabljate naše Wi-Fi omrežje, bomo obdelali zlasti naslednje podatke:

 • trajanje povezave;
 • lokacijo naprave;
 • obseg prenosa podatkov.
 

Te podatke obdelujemo, da vam zagotovimo storitve Wi-Fi in za namene varnosti IT. Uporaba naše storitve Wi-Fi je prostovoljna. Načeloma niste dolžni razkriti nobenih osebnih podatkov, vendar morda ne bo mogoče uporabljati storitve Wi-Fi, ne da bi se vaši osebni podatki ustrezno obdelovali.

Naša obdelava temelji na izvajanju pogodbe -, v tem primeru na uspešnosti brezžičnih storitev.

Obdelava za namene informacijske varnosti je tudi v našem zakonitem interesu.

Poslovni stiki z našim podjetjem

Če delate za podjetje, ki dobavlja ali kupuje naše blago ali storitve ali na drug način deluje skupaj z nami, obdelujemo na primer podatke:

 • ime in priimek;
 • položaj, naziv, poklicno področje;
 • karierni položaj;
 • podatke o interakciji z nami;
 • podatke o dobavah in plačilih.
 

Obdelava podatkov služi:

 • preverbi, ali najemamo storitve oziroma jih dobavljamo in ali lahko sodelujemo z vašim podjetjem (preverba primernosti, konfliktov interesa itd.);
 • preverbi, ali vaše podjetje ustreza varnostnim standardom, npr. ali bi lahko za nas obdelovalo podatke;
 • načrtovanju delovnih urnikov za naše in po potrebi vaše zaposlene;
 • sklepanju pogodb za sodelovanje z vami;
 • nadzoru in evalvaciji učinkovitosti;
 • za priprave na in izvedbo prevzemov, prodaje družb in podobnih transakcij.

Osebnih podatkov niste dolžni zagotoviti. Toda če nam zahtevanih osebnih podatkov ne želite posredovati, morda ne bomo mogli sodelovati z vami. V izjemnih primerih smo take osebne podatke pravno zavezani obdelati. Vedno vam bomo povedali, kje je tako.

Obdelava temelji na dejstvu, da imamo dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov za izvedbo naročila.

Omenjena obdelava je v našem zakonitem interesu, saj nam omogoča uporabo zunanjih storitev in s tem povečanje naše učinkovitosti.

Prijave na prosta delovna mesta

Ko se prijavite za delo v našem podjetju, obdelujemo vaše kontaktne podatke in podatke, ki nam jih posredujete (npr. prijava, kontaktni podatki, življenjepis, kvalifikacije, potrdila itd.; morda osebne podatke, če tako izberete). Med prijavo na delovno mesto se lahko zahtevajo tudi drugi osebni podatki, odvisno od položaja in profila. 

Vaše podatke obdelujemo, da preverimo vašo primernost za položaj in preučimo možnosti zaposlitve. Z vašim soglasjem lahko vašo prijavo tudi shranimo, če do zaposlitve ne pride, in sicer zaradi možne poznejše zaposlitve.

Osebne podatke posredujete prostovoljno, vendar brez potrebnih osebnih podatkov ne moremo obdelati prijave.

Naša podlaga za navedeno obdelavo je sprejemanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe. Če sklenemo pogodbo o zaposlitvi, obdelujemo podatke za izvajanje pogodbe o zaposlitvi v skladu s pravilnikom o zasebnosti za naše zaposlene.

Če pogodba o zaposlitvi ni sklenjena, bomo vaše podatke shranili po postopku prijave samo z vašo privolitvijo.

Če nam posredujete občutljive osebne podatke (npr. podatke o zdravju), bo obdelava temeljila na vašem soglasju.

Skladnost s pravnimi zahtevami

Osebne podatke bomo morda morali ali želeli obdelati za izpolnitev zakonskih obveznosti, če denimo uradni organ zahteva dokumente, ki vsebujejo vaše ime in kontaktne podatke, ali če opravimo preiskavo. Prav tako lahko opravljamo notranje preiskave, v katerih se lahko obdelujejo tudi vaši osebni podatki.

Predvsem obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • izpolnjevanje zakonskih obveznosti, vključno s sodnimi odredbami;
 • preventivni ukrepi za izpolnitev zakonskih obveznosti;
 • ukrepi za preprečevanje zlorab.
 

Obdelava za zgoraj navedene namene je potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti in zakonitih interesov.

Varstvo pravic

Obdelujemo osebne podatke, da bi zaščitili svoje pravice, npr. uveljavljali terjatve na sodišču ali zunajsodno ter pred domačimi in tujimi oblastmi, ali da bi se branili pred terjatvami. Na morebitnem sodnem procesu lahko tako kaj pojasnimo ali predložimo dokumente uradnemu organu. Ti lahko zahtevajo tudi, da razkrijemo dokumente, ki vsebujejo osebne podatke. Poleg kontaktnih podatkov določenih oseb lahko obdelamo tudi druge osebne podatke, odvisno od okoliščin, npr. informacije o postopkih, ki so ali bi lahko povzročili spor. To lahko vključuje tudi občutljive osebne podatke.

Te osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:

 • pojasnjevanje in uveljavljanje naših terjatev, vključno s terjatvami sestrskih podjetij in pogodbenic;
 • obramba pred tujimi terjatvami, terjatvami do zaposlenih ter sestrskih podjetij in pogodbenic;
 • razreševanje morebitnih sporov in drugih pravnih postopkov;
 • sodelovanje v sodnih postopkih ter v postopkih, ki potekajo pred domačimi in tujimi oblastmi.
 

Obdelava za zgoraj navedene namene je potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti in zakonitih interesov.