Prihlásiť sa teraz

Tréning v AMC

Záleží nám na ľuďoch, preto investujeme do ich rozvoja. Ponúkame bezplatné školenia.

Začiatok práce

Na začiatku budete mať individuálne školenie a podporu od svojho školiteľa. Pracujeme v tímoch a pomáhame si pri dôležitých prvých krokoch.

V učebni

Našich ľudí vzdelávame sami a povzbudzujeme ich k tomu, aby si vymieňali vedomosti na školeniach, napr.:

  • Kuchárske semináre
  • Stretnutia pri uvedení produktu na trh
  • Školenie vedenia a kultúry

Online/E-Learning

Prostredníctvom vzdelávania AMC vám ponúkame moderné online školiace moduly, ktoré môžete využiť úplne kdekoľvek.